Catering Groep Nederland Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

We zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we je over privacy-gevoleige aspecten van onze dienstverlening en website.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de volgende websites: Cateringgroep.nl, Barbecuecatering.nl, Buffetcatering.nl en Pizzacatering.nl. de wijze van verwerking van persoonsgegevens doen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring legt Catering Groep Nederland uit welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel. Door gebruik te maken van deze website geef je aan onze privacy- en cookieverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. 

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over persoonsgegevens op twee verschillende manieren. We maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt via het contactformulier op de website; en persoonsgegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven door middel van cookies. 

Wanneer je contact met ons wilt opnemen via het contactformulier (of op ander wijze), vragen wij om je peroonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantsysteem van Catering Groep Nederland. 
 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens gebruiken wij in het kader van onze dienstverlening of je websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server of die van een derde partij. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden uistluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het verrichten van aangeboden diensten;
  • het in contact komen met persoon;
  • het analyeren en verbeteren van onze dienstverlening;
  • de levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van je verzoek

Cookies

Op onze website(s) maken we gebruik van cookies.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en website gebruik.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 

  • Google Analytics cookies; deze cookies worden aangeboden door Google en helpen ons om een beeld te geven van de manier waarop u onze website gebruikt;

Beveiliging en bewaartermijnen

Catering Groep Nederland neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

 

 

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als

betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

 

Derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Catering Groep Nederland  verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Wanneer via de website van Catering Groep Nederland, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Catering Groep Nederland.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

 

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.